Centraal Kwaliteitsregister

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Ronald Dols is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoet aan de volgende eisen:

  • staan ingeschreven in het BIG-register,
  • nemen deel aan een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF),
  • werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen, 
  • nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector, 
  • volgen de verplicht gerichte scholing van het KNGF, 
  • jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering, 
  • hanteren van kwaliteitsdeelsystemen, 
  • onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF