Medical Taping

Wat is het medical taping concept (kinesiotaping):

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur.

Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

 • De liftende werking van de AresTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld.
 • De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk.
 • Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.

Kenmerken van het medical taping concept:

De gebruikte tape (Ares Tape) komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de

elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tape technieken,kunnen diverse effecten bereikt worden.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt.

Voor welke klachten is deze methode toepasbaar?

Het toepassingengebied van het Medical Taping Concept mag breed genoemd worden.

Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

Indicaties voor Medical Taping

 • hypotone (slappe) spieren stimuleren
 • hypertone (strakke) spieren inhiberen
 • spieren tegen overbelasting beschermen
 • gewrichten beschermen
 • pijn dempen
 • ontstekingen reduceren
 • lymfoedeem verminderen
 • haematomen (bloeduitstorting) verminderen
 • de range of motion beïnvloeden
 • de propriosensoriek verbeteren
 • de lichaamshouding corrigeren
 • de fascia corrigeren

Wie passen het medical taping concept toe?

Artsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten die de officiële scholing MTC hebben gevolgd.

Kijk ook op:

www.top-tape.com

Wordt het medical taping concept vergoed door de verzekering?

Deze behandelmethode wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het blijft verstandig u te laten informeren over uw eigen verzekering en de omschreven polisvoorwaarden.