Orthopedische Fysiotherapie

Fysiotherapie voor of na een operatie waarbij u bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie heeft gekregen is vrijwel vanzelfsprekend en alom bekend. Daarnaast is fysiotherapie ook zinvol gebleken na ingrijpende operaties zoals bijvoorbeeld aan het hart. Onder begeleiding van de fysiotherapeut wordt gewerkt aan de terugkeer naar een optimaal niveau van functioneren. Zo mogelijk nog beter dan het niveau van voor de operatie.