Second Opinion

Bij Fysiotherapie Dols komen geregeld patiënten voor een second opinion. Zij komen uit zichzelf of op doorverwijzing van een huisarts of specialist. Onder een second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere fysiotherapeut dan de eigen therapeut.

Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling. Het biedt de mogelijkheid om meer informatie op de feiten te verkrijgen.