Tarieven

Soort behandeling

specifiek tarief

Reguliere zitting

30,00 euro

Reguliere zitting behandeling aan huis

45,00 euro

Reguliere zitting behandeling in inrichting

35,00 euro

Screening

15,00 euro (toeslag Direct toegankelijkheid fysiotherapie)

intake en onderzoek na screening

45,00 euro

intake en onderzoek na verwijzing

45,00 euro

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

62,50 euro

Lange zitting

60,00 euro

Toeslag uitbehandeling

15,00 euro

Medical Taping

22,50 Euro

Sporttaping

15,00 euro per gewricht

Eenvoudig Rapport

40,00 euro

uitvoerig Rapport

70,00 euro

Niet nagekomen afspraak

30,00 euro

 

Deze tarieven gelden voor

  • Niet-verzekerde patiënten
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract, met een tarief daarin, met onze praktijk heeft gesloten
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract, met een tarief daarin, met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract, met een tarief daarin, met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de praktijk niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Dols

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) wordt afgebeld, wordt 100% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Dols vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.